Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website www.gladysjiwalal.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website word u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Gladys Jiwalal doet vanzelfsprekend haar uiterste best de informatie op haar website zorgvuldig samen te stellen en actueel te houden. Desondanks zijn we hier niet toe verplicht en kunnen we niet garanderen dat alle informatie altijd volledig of juist is. Ook kunnen we er niet voor instaan dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie voor iedereen geschikt is.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. Gladys Jiwalal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e- mail kan niet zonder meer een relatie tussen Gladys Jiwalal en de gebruiker van de website ontstaan.

Als u naar aanleiding van de informatie op de website vragen hebt of tot actie wilt overgaan neem dan eerst vrijblijvend contact op met Gladys Jiwalal. We doen ons best om u verder te helpen of als we dat niet kunnen u door te verwijzen naar iemand die jou wel verder kan helpen.

E-mail
Gladys Jiwalal garandeert niet dat aan haar gezonden e- mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt omdat tijdig ontvangen van e- mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e- mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail naar ons te versturen accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Hyperlinks
Soms verwijzen wij op onze website naar websites die door derden worden geëxploiteerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van hyperlinks. Gladys Jiwalal geeft vanzelfsprekend geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites van derden. Ook kan zij niet instaan voor de wijze waarop andere websites met uw persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld uw IP-adres) omgaan. Gladys Jiwalal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Gladys Jiwalal zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt zonder dat Gladys Jiwalal daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

______________________________________________________________________________

 

 

Gladys Jiwalal

IBAN NL70INGB0006738126 t.n.v. KumiCoaching – KvK 55595936

(Mei 2020)